Autenty

Správa sociálnych sietí

Sociálne siete sú dôležitým nástrojom pre budovanie značky a získavanie nových zákazníkov. Avšak, ich správa vyžaduje čas, znalosti a skúsenosti. Preto sme tu my, aby sme vám pomohli udržiavať vaše sociálne kanály aktívne a efektívne.

Facebook | Instagram | linkedin

Ako prebieha spolupráca?

Chceme, aby boli vaše sociálne siete efektívne a úspešné. Preto venujeme dôkladnú pozornosť príprave a neustále ich optimalizujeme. Na začiatku každej spolupráce sme zameraní na analytické činnosti, ktoré následne aplikujeme v praxi. Sledujeme neustále výkonnosť vašich reklamných kampaní na sociálnych sieťach a robíme všetko pre ich neustále zlepšovanie.

Príprava plánu

Vytvoríme stratégiu, ktorá bude presne vystihovať vaše ciele a jasne definuje cestu k ich dosiahnutiu.

Realizácia

Po schválení stratégie začneme realizovať jednotlivé kroky plánu, aby sme dosiahli stanovené ciele.

Tvorba obsahu

Pripravíme jedinečný obsah, ktorý bude zodpovedať plánu a bude efektívny.

Mesačný reporting

Budeme vás informovať o realizovaných činnostiach a možnostiach zlepšenia.